English  Français  Dutch  Finnish  German  Hungarian  Italian  Lithuanian  Polish  Romanian  Slovak  Swedish  Turkish 

Meldpunt Buitensporige boetes


Bent u gecontroleerd op de regels voor rij- en rusttijden, maar bent u het niet eens met de sanctie?

Zo ja, dan kunt u dat op deze website melden en kunt u aangeven hoe u denkt dat we samen met de handhavinginstanties in de EU de kwaliteit van controles kunnen verbeteren. De regels voor de rij- en rusttijden zijn in heel Europa hetzelfde. Maar de interpretatie van de regels,hun toepassing en de sanctionering kunnen per land verschillen, hetgeen in sommige gevallen de toepassing van regels kan ondergraven.

Uw informatie helpt Euro Contrôle Route – de Europese organisatie van verkeersinspecties en een belangrijke partner van de IRU- om een beter inzicht te krijgen in de handhaving van de Europese regelgeving over rij- en rusttijden en eventuele knelpunten in die handhaving. Met behulp van uw informatie inventariseert Euro Contrôle Route de knelpunten en geeft deze informatie door aan de landen, zodat hiervoor oplossingen kunnen worden gevonden . Op deze manier kunnen we door samenwerking tot een betere handhaving in de EU komen.

Wij wijzen u erop dat dit geen bezwaar- en beroepsprocedure is en dat uw sanctie derhalve niet in behandeling genomen wordt of kwijtgescholden zal worden. Voor bezwaar- en beroepsprocedures verwijzen wij u naar de instantie die u de sanctie heeft opgelegd.

Het is belangrijk om te weten wat uw ervaringen met controles langs de weg zijn. Wij vragen u daarom om deze ervaringen met buitensporige boetes met ons te delen om zo tot een betere handhaving te komen.

Percentage completed
1) Land van registratie van gecontroleerd voertuig
Percentage completed
2) Land waar controle plaatsvond
Percentage completed
3) Controlerende instantie
Percentage completed
4) Datum controle
Percentage completed
5) Type tachograaf
Percentage completed
6) Boete betreft overtreding van bepaling(en) over
Percentage completed
7) In geval van overtreding van rij- en rusttijden: hoelang is te veel gereden of te weinig gerust?
Percentage completed
8) Hoogte van de boete?
Percentage completed
9) Rijverbod opgelegd wegens te veel rijden of te weinig rusten?
 
Percentage completed
10) Waarom ziet u de sanctie als buitensporig (meerdere antwoorden mogelijk)?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percentage completed
11) Vond u de controleur professioneel?
 
Percentage completed
12) Behandeling door controleur?
  
Percentage completed
13) Hoe lang duurde de controle (zonder eventueel rijverbod)?
Percentage completed
14) Oorzaak van de overtreding (meerdere antwoorden mogelijk)?
 
 
 
 
 
 
Percentage completed
15) Wanneer is de vermeende overtreding begaan?
 
 
 
Percentage completed
16) Type vervoer ?
 
 
 
 
Percentage completed
17) Heeft u of uw bedrijf formeel bezwaar aangetekend tegen de beboeting?
 
Percentage completed
18) Aantal tachograafplichtige voertuigen in de onderneming?
Percentage completed
19) Wat is uw mening over controlediensten in het algemeen?
    
Percentage completed
20) Hier kunt u een scan van het boeterapport naar ons sturen
Percentage completed
21) Overige opmerkingen?
Vul alle velden met een asteriks (*)